Načini zarade

NAČINI ZARADE


Osim što ćete ulaskom u Stiforp dobiti na korištenje neverovatan set alata i odličnu obuku, Vi ulazite u jedan sistem nagrađivanja koji Vam može doneti odličan mesečni dohodak. Ovde se radi o tzv. MATRIX poslovnom sistemu, 2 x 14 forsiranoj Matrici. Šta to tačno znači? To znači da je Vaš posao i zadatak popuniti Vašu Matricu, i tako stići do neverovatnog rezidualnog prihoda. 

Matrix sistemi su sve popularniji u svetu ali nisu svi kvalitetni. Ima onih koji nude REALNU mogućnost zarade, i onih koji imaju za cilj uzeti Vam novac, a Vaše šanse za ozbiljnijom zaradom su, zapravo, ravne nuli. Stiforp se, dosad pokazao kao neprikosnoven, stabilan, a  možda i najbolji Matrix danas. Svakako trenutno jedan od najkvalitetnijih i najrealnijih sistema u svetu. 

  1. Ulaz u sistem je jeftin i svima dostupan;
  2. Radi se o vrlo kvalitetnom proizvodu za kojim postoji velika potražnja
  3. Radi se o elektronskom proizvodu koji je lako distribuirati;
  4. Stiforp sistem čini forsirana Matrica 2 x 14;
  5. Četiri vrste zarade (bonusa);
  6. Poštena firma koja 75% novca deli u mreži;
  7. Stiforp možete raditi gotovo u celom svetu;
  8. Rad iz svoga doma;
  9. Nema dodatnih troškova;
10. Odlična podrška i osposobljavanje.

KOLIKO NOVCA ĆETE MOĆI ZARADITI I NA KOJI NAČIN?
Stiforp Vam nudi 4 vrste bonusa: 

1.BRZI BONUS DOBRODOŠLICE – za prve 3 uključene osobe (koje ne moraju biti Vaše – mogao ih je upisati bilo ko) dobićete jedan simboličan bonus od 4$, koji Vas neće obogatiti ali će Vam pokazati da sistem funkcioniše. 
2.BRZI STARTNI BONUS– za svakog novog člana, kojeg budete Vi lično upisali, dobićete proviziju od 25$ .Recimo da imate 20 direktnih upisa mesečno, to će Vam doneti 500$ :)
U zavisnosti na kojoj se poziciji u sistemu nalazite, osim ovih 25$ za svakog direktnog člana, možete dobiti i po 2$ na Vašu DRUGU LINIJU i po 1$ na Vašu 3., 4. i 5. LINIJU. Mada se ovo čini kao „sitna lova“, nemojte ova 2$ ili 1$ podcenjivati. U Vašoj 2. liniji može biti i više od 100 osoba, što je još oko 200$ bonusa. 3. 4. i 5. linija Vam mogu doneti čak i više jer će se u njima nalaziti i više stotina osoba.
Evo jednog primera: 
Iz ovog primera je vidljivo kako Vam ova vrsta bonusa može relativno jednostavno doneti gotovo 1.000$ mesečno .Vrlo interesantno, morate priznati. 
3.BONUS IZ MATRICE – to je novac koji ćete dobiti za svakog člana u VAŠOJ MATRICI, bez obzira tko ga je upisao u Stiforp. Taj postotak nije velik, ali dolazi do izražaja na većem broju ljudi.
Dakle, na prvom nivou Vi ćete imati samo 2 osobe, pa će Vaša provizija biti mala: 2,5% od 2 x 9,95$ = 0,50$

Drugi nivo će Vam doneti: 2,5% od 4 x 9,95$ = 1$
Treći nivo će Vam doneti: 2,5% od 8 x 9,95$ = 2$
I tako redom, sve do 14. nivoa u Vašoj Matrici.
Kada popunite Vašu 2 x 12 Matricu, ostvarićete proviziju u visini od 2.047,50$.
Kada popunite Vašu 2 x 14 Matricu, tada ćete dobiti čak 8.191,50$. Ovo će zavisiti o tome koji ste Vi nivo postigli unutar Stiforp sistema.

Najvažnije je upisivati direktno što više osoba. To će doneti brzi rast i najveće bonuse. 
4.MATCHING BONUS – ovo je, po meni, najzanimljivija vrsta zarade i daleko najveća. Odnosi se na sledeće: Stiforp će Vas nagraditi za svakog Vašeg DIREKTNO upisanog člana sa čak 50% njegove ukupne mesečne zarade. Dakle, ako je Vaš direktni član ovaj mesec zaradio 1.000$, Vi ćete od firme dobiti na Vaš račun 500$. Kada biste imali takvih 10, to bi značilo da biste dobijali SVAKI MESEC 10 x 500$ = 5.000$ . Da li Vam je sada jasnije zašto je važno direktno upisivati ljude u Stiforp?! 
Kao što je vidljivo iz slike gore, nećete dobiti samo 50% na svoje direktne upise već i 20% na drugu liniju, 10% na treću, 5% na četvrtu i 3% na petu liniju. 


Predregistrujte se besplatno na link ispod,


http://Janus.STIFORPTour.com